Muistilista

1a. Tarkista nykykiukaan sulakekoko sähkökeskuksesta ja kiukaan syöttöjohdon laji/koko keskuskaaviosta - jos nämä eivät selviä, ole yhteydessä sähköasentajaan (nämä asiat rajoittavat minkätehoisen kiukaan voit hankkia)
1b. Mittaa katossa kiukaan yläpuolella etäisyys raitisilmaventtiiliin (tämä voi estää tiettyjen lämpötila-anturillisten kiuastyyppien hankkimisen), saunan kokonaispinta-ala ja vapaan tilan mitat kiukaan sijoitusalueella (nämä rajoittavat kiukaan kokoa/mallia)

2. Käytä hyväksi edellisten kohtien tietoja uuden kiukaan hankinnassa kaupasta, tilaa kiuas ja uudet kivet kotiinkuljetettuina

3. Sovi sähköasentajan kanssa vanhan kiukaan irrotusajasta, tyhjennä vanha kiuas kivistä

4. Sähköasentaja käy irrottamassa vanhan kiukaan sähkökaapelin, ja arvioi samalla vanhan seinärasian kannen ja kaapelin kunnon

5. Uusi kiuas tuodaan kaupasta ja vanha viedään pois 

6. Asenna uusi kiuas paikoilleen huomioiden turvaetäisyydet, jätä kivet vielä pois

7. Sähköasentaja käy kytkemässä uuden kiukaan, tarvittaessa uusii vialliset osat (kytkentäliittimet noin 3-5€, sähkökaapeli noin 3€/m, seinärasian kansi noin 5€)

8. Lado uudet kivet väljästi kiukaaseen kiuasvalmistajan ohjeiden mukaan (etteivät kivet ole tiiviisti kiinni vastuksissa, ja kivet kuitenkin peittävät vastukset)

Säilytä kiukaan ohjekirjat.

Lisätietoa: Sähköalan sauna-asennukset